Sarah Palin

Travel & Nature Sarah PalinViewing Sarah Palin photos 1 to 1
You are here: Photos : Sarah Palin
Pictures/Photos per page in Sarah Palin:   

photo of Governor Sarah Palin Governor Sarah Palin
A portrait of the governor of Alaska, Sarah Palin.
A portrait of the Alaskan governor, Sarah Palin. Governor Sarah Palin, 11-14-08

nature photography