Mytilus Edulis

Travel & Nature Mytilus EdulisViewing Mytilus Edulis photos 1 to 1
You are here: Photos : Mytilus Edulis
Pictures/Photos per page in Mytilus Edulis:   

photo of Mytilus Edulis Mytilus Edulis
Blue Mussels
Alaska. Blue Mussels (Mytilus edulis).

nature photography